องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]166
162 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622 [ 22 ก.ค. 2562 ]170
163 แบบรายงานการสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองตะไก้ [ 19 ก.ค. 2562 ]226
164 คำสั่งมอบงานรองปลัด [ 13 มิ.ย. 2562 ]179
165 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด อบต.หนองตะไก้ [ 13 มิ.ย. 2562 ]128
166 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]160
167 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 22 พ.ค. 2562 ]399
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]2313
169 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า รร.มัธยมหนองบุญมากพิทยาคม - บ้านนายมงคล เหล็กทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2562 ]165
170 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อยถนนทางหลวงชนบท ๒๑๔๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสัมพันธ์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2562 ]211
171 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]390
172 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 3 เม.ย. 2562 ]156
173 โครงการสนับสนุนค่าใช้การบริหารสถานศึกษา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]377
174 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2563 [ 15 ก.พ. 2562 ]163
175 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2563 [ 15 ก.พ. 2562 ]187
176 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]179
177 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา ตำบลหนองตะไก้ [ 30 ม.ค. 2562 ]178
178 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]318
179 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]272
180 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]395
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15