องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]150
162 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 5 ต.ค. 2563 ]103
163 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]145
164 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 ต.ค. 2563 ]90
165 แผนงานดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]168
166 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]99
167 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 21 ก.ย. 2563 ]169
168 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริืมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม ปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]187
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]281
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]206
171 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]163
172 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]152
173 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]210
174 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 17 ส.ค. 2563 ]159
175 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]230
176 ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]184
177 ประกาศผลสอบผู้ผ่านได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]191
178 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2563 ]222
179 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]209
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]289
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18