องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่ง...[วันที่ 2024-07-01][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 7]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) [วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 25...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะ...[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 9]
 
   อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพี่น้องประชาชนตำบลหน...[วันที่ 2024-06-06][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ 2567[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 39]
 
  สำรวจเด็กที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครั...[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24