องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
  รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 32]
 
  เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล​ ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-04-29][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลหนองตะไก้ ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 28]
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท...[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน...[วันที่ 2023-04-17][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 124]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16