องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 

  รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2566
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551
updated 2021-09-23