องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2567 ]5
2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี [ 7 ก.พ. 2567 ]14
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
4 ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]22
5 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]19
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567) [ 19 ต.ค. 2566 ]26
8 แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]38
9 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]29
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]41
11 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]40
12 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]32
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]31
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]26
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]24
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่2) [ 19 ก.ค. 2566 ]23
17 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]26
18 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]21
19 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]26
20 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18