องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2566 ]6
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 รวมเป็นจำนวน 93 วัน (ในวันทำการเปิดการเรียนการสอน) [ 8 พ.ค. 2566 ]1
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 3 เม.ย. 2566 ]13
5 รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]18
6 ประกาศขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]8
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]9
8 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]9
9 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำปี พ.ศ.2566 (แก้ไข) [ 27 ก.พ. 2566 ]15
10 ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]11
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาด ครั้งที่1/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]23
12 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 17 ม.ค. 2566 ]10
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]52
14 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]5
15 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]15
16 ประกาศการขยายห้วงเวลาในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]16
17 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]3
18 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]107
19 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]80
20 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15