องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาด ครั้งที่1/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]3
2 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 17 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]20
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
5 ประกาศการขยายห้วงเวลาในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
6 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่ นายสุพจน์ คิดการ - ไร่ นางบุญมา ฝีมือสาร ม.4 บ้านประชามิตร ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]22
7 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ถนนสาย ๒๑๔๑ - บ้านนายสุชาติ สิงขรรักษ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]17
8 ขอเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 ต.ค. 2565 ]6
9 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]10
10 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา [ 19 ส.ค. 2565 ]7
11 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]39
12 โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]73
13 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]69
14 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]73
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]74
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]127
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]84
18 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]78
19 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]73
20 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14