องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 357 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
2 สำรวจตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]11
3 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) [ 28 พ.ค. 2567 ]8
5 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2567 ]34
6 สัญลักษณ์และความหมายของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 11 มี.ค. 2567 ]10
7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี [ 7 ก.พ. 2567 ]25
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]17
9 ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]31
10 ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]31
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]60
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567) [ 19 ต.ค. 2566 ]36
13 แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]51
14 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]40
15 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]50
16 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]45
17 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]39
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]36
19 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]33
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18