องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]92
62 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่ นายสุพจน์ คิดการ - ไร่ นางบุญมา ฝีมือสาร ม.4 บ้านประชามิตร ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]52
63 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ถนนสาย ๒๑๔๑ - บ้านนายสุชาติ สิงขรรักษ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]46
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 19 ต.ค. 2565 ]3
65 ขอเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 ต.ค. 2565 ]30
66 ขอเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 ต.ค. 2565 ]28
67 ประกาศเรื่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 5 ต.ค. 2565 ]14
68 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]15
69 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]31
70 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา [ 19 ส.ค. 2565 ]23
71 ตลาดในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]21
72 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องของบุหรี่ [ 11 ก.ค. 2565 ]17
73 นโยบายเพื่อดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]19
74 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]72
75 ผลการสำรวจปัญหาน้ำเน่าในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ [ 30 มิ.ย. 2565 ]23
76 โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]114
77 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]101
78 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]109
79 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]106
80 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]163
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18