องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ค. 2560 ]301
222 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 [ 9 พ.ค. 2560 ]222
223 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 [ 9 พ.ค. 2560 ]210
224 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ [ 4 พ.ค. 2560 ]249
225 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 อัตรา [ 10 เม.ย. 2560 ]274
226 ประกาศยกเลิกโครงการสอบราคาจ้างโครงการต่างๆ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 จำนวน 4 โครงการ [ 31 มี.ค. 2560 ]296
227 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ -ถนน 2141 หมู่ที่ 4 [ 20 มี.ค. 2560 ]225
228 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายประกอบ ถองกระโทก ถึงหน้าวัดใหม่ หมู่ที่ 6 [ 20 มี.ค. 2560 ]257
229 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ -ถนน 2141 หมู่ที่ 4 [ 20 มี.ค. 2560 ]274
230 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสอง ทิพย์คูนอก หมู่ที่ 3 [ 20 มี.ค. 2560 ]275
231 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 27 ก.พ. 2560 ]265
232 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน) [ 23 ก.พ. 2560 ]331
233 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 อัตรา [ 9 ก.พ. 2560 ]240
234 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลาง 2309 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ - ศาลา SML หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ม.ค. 2560 ]230
235 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลาง 2309 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ - ศาลา SML หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ม.ค. 2560 ]279
236 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ศพด.หนองตะไก้ ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]291
237 ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]257
238 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา [ 11 ธ.ค. 2559 ]257
239 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 พ.ย. 2559 ]252
240 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]259
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15