องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ข้อมูลตลาด/สถานที่จำหน่ายอาหาร [ 23 ม.ค. 2563 ]179
202 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]209
203 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]254
204 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]195
205 ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ [ 20 ม.ค. 2563 ]164
206 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]181
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ต.ค. 2562 ]164
208 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]176
209 ประกาศเรื่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 7 ต.ค. 2562 ]205
210 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการแทน [ 7 ต.ค. 2562 ]256
211 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2562 ]30
212 แผนงานดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]161
213 ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์สุนัขและแมว ปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]257
214 ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]218
215 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]190
216 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622 [ 22 ก.ค. 2562 ]203
217 แบบรายงานการสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหา เรื่องน้ำเสียในเขตตำบลหนองตะไก้ [ 19 ก.ค. 2562 ]250
218 คำสั่งมอบงานรองปลัด [ 13 มิ.ย. 2562 ]204
219 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด อบต.หนองตะไก้ [ 13 มิ.ย. 2562 ]156
220 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18