องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 9 [ 10 ม.ค. 2561 ]243
202 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 10 [ 10 ม.ค. 2561 ]261
203 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 11 [ 10 ม.ค. 2561 ]254
204 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 12 [ 10 ม.ค. 2561 ]275
205 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 5 [ 10 ม.ค. 2561 ]247
206 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 4 [ 10 ม.ค. 2561 ]246
207 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 2 [ 10 ม.ค. 2561 ]237
208 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองตะไก้ [ 3 ม.ค. 2561 ]205
209 โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]329
210 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]246
211 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]251
212 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง [ 2 ต.ค. 2560 ]277
213 หน่วยตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2560 ]284
214 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี [ 4 ส.ค. 2560 ]234
215 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 [ 17 ก.ค. 2560 ]232
216 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนายมณี คับงูเหลือม ถึง บ้านนายน้อม เงินรวง หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.ค. 2560 ]251
217 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 [ 20 มิ.ย. 2560 ]322
218 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 อัตรา [ 9 มิ.ย. 2560 ]334
219 โครงการสนับสนุนค่าใช้การบริหารสถานศึกษา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]305
220 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ [ 29 พ.ค. 2560 ]312
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15