องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บัานแสงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]244
182 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]259
183 โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]218
184 ประกาศเรื่องการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 20 พ.ย. 2561 ]240
185 ประกาศเรื่องการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 20 พ.ย. 2561 ]260
186 ประกาศรายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]257
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2561 ]269
188 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]261
189 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]247
190 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) [ 4 ต.ค. 2561 ]340
191 ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 2 ต.ค. 2561 ]170
192 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]198
193 แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]273
194 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2561 ]244
195 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]283
196 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2561 ]210
197 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 1 [ 10 ม.ค. 2561 ]279
198 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2561 ]248
199 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 6 [ 10 ม.ค. 2561 ]294
200 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 7 [ 10 ม.ค. 2561 ]295
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15