องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]159
142 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]150
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]183
144 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]171
145 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 30 ม.ค. 2563 ]135
146 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 27 ม.ค. 2563 ]193
147 ข้อมูลตลาด/สถานที่จำหน่ายอาหาร [ 23 ม.ค. 2563 ]147
148 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]183
149 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]225
150 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]173
151 ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ [ 20 ม.ค. 2563 ]145
152 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]158
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ต.ค. 2562 ]142
154 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]160
155 ประกาศเรื่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 7 ต.ค. 2562 ]174
156 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการแทน [ 7 ต.ค. 2562 ]222
157 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2562 ]10
158 แผนงานดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]140
159 ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์สุนัขและแมว ปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]224
160 ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15