องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]184
122 ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]150
123 ประกาศผลสอบผู้ผ่านได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]154
124 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2563 ]197
125 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]189
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]239
127 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]208
128 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2563 ]154
129 ประชาสัมพันธ์เรื่องวาตภัย [ 28 พ.ค. 2563 ]211
130 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองตะไก้ [ 15 พ.ค. 2563 ]211
131 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2563 ]172
132 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]223
133 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]194
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ภดส.3 หมู่ 7 - 12 , นอกเขต) [ 20 เม.ย. 2563 ]168
135 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างน้ำหนองตะไก้ (สระเดิมใช้ผลิตน้ำประปา) หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]184
136 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างน้ำหนองตะไก้ (สระเดิมใช้ผลิตน้ำประปา) หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 7 เม.ย. 2563 ]186
137 ประกาศเรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]182
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน [ 31 มี.ค. 2563 ]169
139 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ภ.ด.ส.3 หมู่ 1-6 [ 11 มี.ค. 2563 ]211
140 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]178
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15