องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 30 ต.ค. 2563 ]235
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 26 ต.ค. 2563 ]271
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]250
104 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงหนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2563 ]197
105 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายนรินทร์ ประสาทพิพิธพรชัย ถึง ถนนทางหลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ต.ค. 2563 ]233
106 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา [ 9 ต.ค. 2563 ]227
107 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]117
108 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 5 ต.ค. 2563 ]83
109 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]125
110 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 ต.ค. 2563 ]71
111 แผนงานดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]142
112 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]81
113 โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 21 ก.ย. 2563 ]146
114 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริืมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม ปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]160
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]238
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]178
117 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]140
118 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]130
119 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 17 ส.ค. 2563 ]181
120 ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 17 ส.ค. 2563 ]137
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15