องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์พื้นที่เขตปลอดบุหรี่ [ 20 เม.ย. 2564 ]118
82 รณรงค์การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรน้ำ [ 9 เม.ย. 2564 ]125
83 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานพนักงานส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 9 เม.ย. 2564 ]133
84 คำสั่งแบ่งงานพนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2564 ]124
85 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2564 ]90
86 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]86
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]21
88 ประชาสัมพันธ์เรื่องวาตภัย [ 22 มี.ค. 2564 ]122
89 ประชาสัมพันธ์เรื่องวาตภัย [ 22 มี.ค. 2564 ]176
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]157
91 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 20 ม.ค. 2564 ]79
92 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา [ 20 ม.ค. 2564 ]81
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]187
94 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 14 ม.ค. 2564 ]76
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]155
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]229
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]179
98 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]200
99 ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]203
100 ข้อมูลตลาด/สถานที่จำหน่ายอาหาร [ 2 พ.ย. 2563 ]84
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15