องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]74
42 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]73
43 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]76
44 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]123
45 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]82
46 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]81
47 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]86
48 ประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]91
49 คำสั่่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]84
50 คำสั่งรักษาราชแทนผู้อำนวยการกอง [ 14 ม.ค. 2565 ]116
51 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช [ 30 ธ.ค. 2564 ]123
52 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 29 ธ.ค. 2564 ]175
53 การสำรวจแหล่งน้ำและปริมาณผักตบชวา [ 28 ธ.ค. 2564 ]89
54 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดนครราชสีมา [ 24 ธ.ค. 2564 ]153
55 ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]150
56 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง) [ 7 ธ.ค. 2564 ]94
57 แบบสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน [ 26 พ.ย. 2564 ]166
58 แผ่นพับคำแนะนำการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 พ.ย. 2564 ]196
59 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) [ 1 พ.ย. 2564 ]162
60 แบบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]207
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15