องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]65
22 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]77
23 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่ นายสุพจน์ คิดการ - ไร่ นางบุญมา ฝีมือสาร ม.4 บ้านประชามิตร ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]28
24 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ถนนสาย ๒๑๔๑ - บ้านนายสุชาติ สิงขรรักษ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]22
25 ขอเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 ต.ค. 2565 ]14
26 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]15
27 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา [ 19 ส.ค. 2565 ]11
28 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]45
29 โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]77
30 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]76
31 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]80
32 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]81
33 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]132
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]89
35 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]84
36 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]77
37 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]114
38 ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]77
39 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]111
40 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]77
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15