องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ย. 2565 ]22
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 26 พ.ค. 2565 ]63
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]80
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]70
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.ย. 2564 ]101
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค. 2564 ]183
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]154
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]121
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]151
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]124
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]177
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 8 มิ.ย. 2563 ]188
14 ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]155
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2563 ]173
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]193
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]188
18 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]229
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]255
20 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]287
 
หน้า 1|2