องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]187
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]197
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]160
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) [ 2 ก.ค. 2562 ]234
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) [ 3 เม.ย. 2562 ]235
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2562) [ 4 ก.พ. 2562 ]211
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]206
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]268
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]259
10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คตง) [ 3 ต.ค. 2560 ]256
11 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (คตง) [ 5 ต.ค. 2559 ]265
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]285
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]297
14 ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]329
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 [ 4 ก.ย. 2557 ]263
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]312
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 [ 4 ก.ค. 2557 ]326
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 [ 10 มิ.ย. 2557 ]274
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 [ 8 พ.ค. 2557 ]288
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]285
 
หน้า 1|2