องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล