องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเย็น สร้างกลาง - ไร่ นายเอกชัย จงสันเทียะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ [ 31 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน นายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ้ง เจือกระโทก หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเย็น สร้างกลาง - ไร่ นายเอกชัย จงสันเทียะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ [ 24 ม.ค. 2566 ]3
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ้ง เจือกระโทก หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม [ 24 ม.ค. 2566 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายยา วรบุตร ถึง ไร่ นายบุญเลี้ยง อ่อนทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 8 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่ นางจำลอง สุทธิสวัสดิ์ ถึง ไร่ นายสมาน นาดี หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
8 ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมฝายกันน้ำ นานายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 23 พ.ย. 2565 ]7
9 ประกาศประกวดงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายยา วรบุตร – ไร่ นายบุญเลี้ยง อ่อนทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ย. 2565 ]10
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่ นางจำลอง สุทธิสวัสดิ์กุล ถึง ไร่ นายสมาน นาดี ม.7 บ้านแสงทอง ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 21 พ.ย. 2565 ]11
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมฝายกันน้ำ นานายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา [ 21 พ.ย. 2565 ]8
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่นางจำลอง สุทธิสวัสดิ์กุล ถึง ไร่นายสมาน นาดี หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง [ 14 พ.ย. 2565 ]10
13 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายยา วรบุตร – ไร่นายบุญเลี้ยง อ่อนทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ [ 14 พ.ย. 2565 ]9
14 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ [ 4 พ.ย. 2565 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยเจียม-ถนนหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2565 ]42
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๔/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายมงคล เหล็กทอง ถึง บ้านหมอยิ้ม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ก.ค. 2565 ]53
17 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายมงคล เหล็กทอง - บ้านหมอยิ้ม หมู่ที่1 บ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 20 ก.ค. 2565 ]47
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมงคล เหล็กทอง ถึง บ้านหมอยิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ [ 20 ก.ค. 2565 ]36
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร่ นายสุพจน์ ตระการเกียรติ - ไร่นายวัน กลั่นมา หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]51
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายสุพจน์ ตระการเกียรติ - ไร่ นายวัน กลั่นมา หมู่ที่3 [ 27 มิ.ย. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10