องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]20
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]19
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]22
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]19
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]20
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]18
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]18
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]21
10 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท [ 17 ม.ค. 2565 ]31
11 พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ [ 17 ม.ค. 2565 ]23
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่า่วสาร [ 14 ม.ค. 2565 ]34
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่า่วสาร [ 14 ม.ค. 2565 ]19
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]22
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2561 ]256
16 ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2561 ]236
17 ขั้นตอนการให้บริการ [ 20 ก.ค. 2558 ]352
18 ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ก.ค. 2558 ]351