องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]2
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]5
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]5
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]34
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]102
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]96
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]93
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]99
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]137
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]143
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]173
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]143
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]162
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]162
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]160
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]190
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]122
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]256
 
หน้า 1|2