องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]3
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]3
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]9
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2568 [ 16 ก.พ. 2567 ]7
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่1/2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]23
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]13
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามมัญที่ 4 ประจำปี 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]21
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]33
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]36
12 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]30
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2566 ]32
14 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]29
15 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]28
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 [ 11 พ.ค. 2566 ]49
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]24
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [ 28 เม.ย. 2566 ]37
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]41
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2567 [ 17 ก.พ. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6