องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสด์ [ 5 ต.ค. 2563 ]129
2 การจัดเก็บภาษี [ 5 ต.ค. 2563 ]127
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]133
4 การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ต.ค. 2563 ]131
5 คู่มือสำหรับประชาชนด้านผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]179
6 คู่มืองสำหรับประชาชนด้านผู้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]178
7 คู่มือสำหรับประชาชนด้านผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]178
8 คู่มือสำหรับประชาชนด้านกองช่าง [ 20 ก.ค. 2558 ]203
9 คู่มือสำหรับประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ [ 20 ก.ค. 2558 ]197