องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้