องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้