องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้