องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้