องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้