องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้