องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
รายงานการประชุม


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้