องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วย

    รายละเอียดข่าว

ข้อ O43    เอกสารประกอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วย
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้