องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ITA


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้