องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้