องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
รายงานการประชุม


สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้