องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
รายงานการประชุม


สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้