องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้