องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


ประกาศใช้แผนสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศใช้แผนสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้