องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้