องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้