องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


กิจกรรม " MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และ “โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567”


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินกิจกรรม " MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และ “โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2567” ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ตัวแทนอสม. ครู นักเรียน และประชาชนตำบลหนองตะไก้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. เป้นต้นไป

2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-06
2024-04-03
2024-03-29