องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 08.00 น. องค์การปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมากจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 “โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมากเป็นประธานในพิธี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมพิธี ในการนี้​ นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมด้วยณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล​ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง​ เข้าร่วมประกอบพิธี ”วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก ในการนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-06
2024-04-03
2024-03-29