องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมการต้อนรับ สจ. สมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19