องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองตะไก้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลหนองตะไก้ เกี่ยวกับการทิ้งดินในที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการอนุรักษ์พื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19