องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีการศึกษา 2567


 

 

📍ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้👦👧

👨‍👩‍👧‍👦สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษาเด็กเล็ก เพื่อให้บุตรหลานเข้าเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย

📍กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

📅ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 10 พฤษภาคม 2567

ในวันและเวลาราชการ

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19