องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ขอเชิญประชาชน เด็ก และเยาวชน ตำบลหนองตะไก้ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาระดับตำบลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม   ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19