องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


กิจกรรมล้างห้องน้ำสาธารณะ ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ นำโดย นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมล้างห้องน้ำสาธารณะ (วัดยอกขาม) ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

2023-05-31
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-12
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-29
2023-04-24
2023-04-19