องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก


วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลี ฯ รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคราช

2023-05-31
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-12
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-29
2023-04-24
2023-04-19