องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ  2566 เพื่อให้ผู้อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-06
2024-02-02
2024-02-02
2024-01-29