องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


นิทรรศการบริหารจัดการขยะ,ธนาคารขยะ,การทำน้ำหมักชีวภาพ,การจัดการขยะรีไซเคิล,การสาธิตการจัดทำขยะเปียก,การนำขยะมาทำเชื้อเพลิง


                  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดนิทรรศการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดที่เป็นศูนย์อบรมฯ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการมอบหมายจัดนิทรรศการขยะเปียกลดโลกร้อน โดยโครงการฯ กำหนดอบรมจำนวน 8 รุ่นๆ ละ 5 วัน ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค 2566

                  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริหารจัดการขยะ,ธนาคารขยะ,การทำน้ำหมักชีวภาพ,การจัดการขยะรีไซเคิล,การสาธิตการจัดทำขยะเปียก,การนำขยะมาทำเชื้อเพลิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04
2022-12-27
2022-12-21
2022-12-15
2022-12-06
2022-11-15