องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


นิทรรศการบริหารจัดการขยะ,ธนาคารขยะ,การทำน้ำหมักชีวภาพ,การจัดการขยะรีไซเคิล,การสาธิตการจัดทำขยะเปียก,การนำขยะมาทำเชื้อเพลิง


                  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดนิทรรศการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดที่เป็นศูนย์อบรมฯ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการมอบหมายจัดนิทรรศการขยะเปียกลดโลกร้อน โดยโครงการฯ กำหนดอบรมจำนวน 8 รุ่นๆ ละ 5 วัน ซึ่งรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค 2566

                  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริหารจัดการขยะ,ธนาคารขยะ,การทำน้ำหมักชีวภาพ,การจัดการขยะรีไซเคิล,การสาธิตการจัดทำขยะเปียก,การนำขยะมาทำเชื้อเพลิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19