องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองตะไก้ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เพื่อประชุมอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2566 

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-10
2023-03-03
2023-02-28
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04