องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-10
2023-03-03
2023-02-28
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04